Tin tức

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hải Phòng - 30/12/2013

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hải Phòng

Website CVO.vn được thành lập vào ngày 11-12-2013 với mục đích cung cấp thông tin việc làm cho người tìm việc tại Hải Phòng . Website được tổng hợp tin từ các website lớn và có chọn lọc.

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Đà Nẵng - 30/12/2013

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Đà Nẵng

Website CVO.vn được thành lập vào ngày 11-12-2013 với mục đích cung cấp thông tin việc làm cho người tìm việc tại Đà Nẵng . Website được tổng hợp tin từ các website lớn và có chọn lọc.

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hà Nội - 30/12/2013

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hà Nội

Website CVO.vn được thành lập vào ngày 11-12-2013 với mục đích cung cấp thông tin việc làm cho người tìm việc tại Hà Nội . Website được tổng hợp tin từ các website lớn và có chọn lọc.

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hồ Chí Minh - 27/12/2013

Website tìm việc làm, tuyển dụng nhanh nhất tại Hồ Chí Minh

Website CVO.vn được thành lập vào ngày 11-12-2013 với mục đích cung cấp thông tin việc làm cho người tìm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh . Website được tổng hợp tin từ các website lớn và có chọn lọc.

Nghề “hot” - Việc làm "hot": Dễ thất nghiệp vẫn lắm người theo - 24/12/2013

Nghề “hot” - Việc làm "hot": Dễ thất nghiệp vẫn lắm người theo

Một thực tế đang diễn ra là các bạn trẻ khi định hướng tương lai thường chọn những ngành “hot”, có thể kiếm được nhiều tiền mà không để ý đến thực tiễn nhu cầu của thị trường lao động. Để rồi kết quả là ra trường thì thất nghiệp.