Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc “Mô hình thí điểm ươm tạo DNNVV tỉnh Sóc Trăng” - 1823 - Ngày 27/02/2015

Thông tin tuyển dụng

Vị trí:
Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc “Mô hình thí điểm ươm tạo DNNVV tỉnh Sóc Trăng”
Số lượng tuyển:
1
Giới tính:
Không khai báo
Ngành nghề:
Tính chất công việc:
Việc làm thu nhập cao
Tỉnh/Thành phố:
Mô tả:
Dự án có nhu cầu tuyển 01 (một) vị trí GIÁM ĐỐC “MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ƯƠM TẠO DNNVV TỈNH SÓC TRĂNG” 

VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC “MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ƯƠM TẠO DNNVV TỈNH SÓC TRĂNG”
(được gọi tắt là “VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG”)


Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là “Dự án”) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Chính phủ Canada với kết quả cuối cùng là “các cơ hội phát triển kinh tế được mở rộng cho nam giới và phụ nữ nghèo, bao gồm cả các nhóm dân tộc thiểu số, tại tỉnh Sóc Trăng”. Dự án được triển khai thực hiện trong 6 năm (2011-2016), do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng làm Chủ Dự án.

Dự án đang triển khai thực hiện Mô hình thí điểm ươm tạo DNNVV tỉnh Sóc Trăng (được gọi tắt là Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng) nhằm tạo môi trường “nuôi dưỡng” các doanh nghiệp mới khởi sự trong một khoảng thời gian nhất định để các doanh nghiệp này có thể vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển. Do đó Dự án có nhu cầu tuyển 01 vị trí Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp làm việc toàn thời gian như sau:

Kỹ năng:

I.    YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1.    Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

-    Xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển bền vững của Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng nhằm đạt được mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi.
-    Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Vườn ươm doanh nghiệp, kể cả chính sách ươm tạo DNNVV phù hợp với điều kiện địa phương.
-    Tham mưu Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng về cơ chế, chính sách chuyển giao, sáp nhập Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng từ năm 2017 vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

2.    Tuyển chọn doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào thị trường sau khi được ươm tạo
-    Phối hợp với Hội đồng cố vấn Vườn ươm doanh nghiệp để tuyển chọn doanh nghiệp theo tiêu chí.
-    Đánh giá năng lực, nhu cầu và xây dựng kế hoạch ươm tạo doanh nghiệp.
-    Theo dõi việc thực hiện ươm tạo doanh nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các doanh nghiệp được ươm tạo.
-    Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tham gia vào thị trường sau khi được ươm tạo.


3.    Điều hành hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp
-    Điều hành hoạt động hàng ngày của Vườn ươm doanh nghiệp bao gồm: duy trì dịch vụ cung cấp, quản lý các cán bộ của Vườn ươm doanh nghiệp, duy trì và mở rộng mạng lưới chuyên gia cộng tác theo nhu cầu và kiểm soát chất lượng tư vấn của nhóm chuyên gia cộng tác.
-    Kết nối hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp với hoạt động của các Vườn ươm khác.
-    Báo cáo tiến độ và kết quả hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng.
-    Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của BQLDA.

Trình độ:
Đại học
Kinh nghiệm:
Chưa có kinh nghiệm
Mức lương:
Thỏa thuận
Hình thức làm việc:
Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc:
Nhận việc ngay
Yêu cầu hồ sơ:
Hạn nộp hồ sơ:
26/03/2015


Thông tin liên hệ

Người liên hệ:
BQL Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng
Email:
phanthingoclanh@soctrangsme.vn
Địa chỉ:
Số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại:
Di động:
Hình thức liên hệ:
Mọi hình thức